Re-integratie

Soms is uitval van werknemers niet te voorkomen. Uw werknemer gaat een re-integratietraject in, met alle wettelijke regels die daaraan verbonden zijn.

 

‘Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving’

– Albert Einstein

Eigen-regie model

Kies voor het eigen-regie model waarbij u volledig de regie heeft over het verzuim binnen uw organisatie. De leidinggevende van de zieke werknemer is verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding. Naast tijd en aandacht ontbreekt de kennis van de wet- en regelgeving echter vaak. Zet Je Casemanager en een geregistreerd bedrijfsarts in voor het begeleiden en bewaken van de lopende re-integratietrajecten volgens de Wet verbetering poortwachter. Het eigen-regie model is effectief en kostenbesparend.

Resultaat- en oplossingsgericht te werk

Je Casemanager gaat altijd resultaat- en oplossingsgericht te werk. Wat kan de werknemer wel en wat zijn de mogelijkheden binnen de organisatie? Het doel is om zoveel mogelijk het dagelijkse ritme van de zieke werknemer te behouden en daarmee de drempel tot terugkeer op de werkvloer zo laag mogelijk te houden.

Nauwe samenwerking

Tijdens het re-integratietraject werkt Je Casemanager nauw samen met de leidinggevende, een geregistreerd bedrijfsarts, HR-manager en het UWV. Indien nodig schakelt Je Casemanager andere deskundigen in zoals een arbeidsdeskundige, bedrijfstherapeut, budgetcoach of jobcoach.